Beskäring
Den främsta metoden för beskäring som används i Alsace är Guyot, enkel eller dubbel. Under växtuppehållet mellan december och mars lämnar vinodlaren kvar ett eller två årsskott. De kan vara av varierande längd.
Beskäring
Rebstock Triebe
Rebstock Triebe